שיטת הנקודות

שיטת נקודותשיטת נקודות

שיטת הנקודות הינה שיטה ישראלית המשמשת כאמצעי למעקב אחר עבירות תעבורה שמבצעים נהגים. עבירות תעבורה מסוימות יגררו בנוסף לעונש של קנס או זימון לדין גם קבלת נקודות. הנקודות נצברות לאורך הזמן, ועל הנהג יוטלו "אמצעי תיקון" בהתאם לכמות הנקודות שצבר.

מטרת שיטת הנקודות

 1. להרתיע נהגים מביצוע עבירות תעבורה.
 2. לשמש מכשיר לזיהוי נהגים "בעיתיים" המורשעים בעבירות תעבורה רבות.
 3. להגן ולשמור על בטיחותם של משתמשי הדרך.
 4. לסייע לנהגים בלתי זהירים על ידי מתן כלים לשיפור נהיגתם.

עקרונות שיטת הנקודות

שיטת הנקודות מעניקה מספר נקודות שונה לכל עבירה, וזאת בנוסף לעונשים האחרים שנהג יקבל בגין עבירת תעבורה שעבר. מספרי הנקודות שניתן לקבל בגין עבירת תעבורה הן: 2, 4, 6 ,8 ו- 10. ככל שהעבירה שעבר הנהג חמורה יותר, כך הוא יקבל מספר נקודות גבוה יותר, ולהפך. ברגע שהנהג יצבור מספר מסוים של נקודות, יוטל עליו אמצעי תיקון כגון קורס נהיגה מונעת ופסילת רישיון. לאחר הטלת אמצעי התיקון הנקודות ימחקו.

תוקף הנקודות

ככלל, הנקודות יהיו תקפות למשך שנתיים מיום ביצוע העבירה. אולם אם הצטברו לחובתו של הנהג 22 נקודות או יותר בתוך פחות משנתיים, הנקודות יהיו תקפות למשך 4 שנים מיום ביצוע העבירה.

אמצעי התיקון הקיימים

 1. קורסי נהיגה מונעת ומבחן בסופם.
 2. מבחן עיוני בנהיגה – תאוריה.
 3. מבחן מעשי בנהיגה – טסט.
 4. פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה ל-3 או 9 חודשים או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי.
 5. בדיקות רפואיות.

הטלת אמצעי התיקון

 1. נהג אשר לחובתו רשומות 12-22 נקודות יחויב לקבל הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי (קורס נהיגה מונעת בסיסי) מטעם רשות הרישוי, ולעמוד בהצלחה במבחן.
 2. נהג אשר לחובתו רשומות 24-23 נקודות, יחויב לקבל הדרכה לנהיגה נכונה בקורס נוסף (קורס נהיגה מונעת נוסף) מטעם רשות הרישוי, ולעמוד בהצלחה במבחן.
 3. נהג אשר לחובתו רשומות 36 נקודות או יותר, ייפסל מלהחזיק רישיון נהיגה למשך 3 חודשים.
 4. נהג שלחובתו רשומות 72 נקודות או יותר, או נהג שרישיונו נפסל כאמור בסעיף הקודם, ורשומות לחובתו 36 נקודות או יותר בטרם חלפו 6 שנים מיום ביצוע העבירה האחרונה מבין העבירות שבגינן נפסל רישיונו, ייפסל רישיונו לתקופה של 9 חודשים. רישיונו יחודש בתום תקופת הפסילה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות אצל הרופא המוסמך ובבחינות הנדרשות.

חשוב לשים לב כי לפעמים די בכך שנהג עבר שתי עבירות בתוך שנתיים בכדי שיאלץ לעבור קורס נהיגה מונעת, וזאת משום שחלק מן העבירות גוררות קבלת מספר רב של נקודות.

קורס נהיגה מונעת

נהג שהוטל עליו לבצע קורס נהיגה מונעת בסיסי או קורס נהיגה מונעת נוסף ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את קורס הנהיגה המונעת.

התעלמות מזימון לקורס נהיגה מונעת

אם חלפו שישה חודשים מן היום שהודיעו לנהג כי עליו להתייצב לקורס נהיגה מונעת, והנהג לא התייצב לקורס, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג. נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה. רישיונו של הנהג יחודש לאחר ביצוע הקורס בהצלחה.

קורס נהיגה מונעת בתקופת הקורונה

בעקבות משבר הקורונה משרד התחבורה הבהיר כי נהגים הנדרשים לבצע קורס נהיגה מונעת או קורסי רענון יקבלו הארכה לביצוע הקורס עד ליום ה- 1.3.2021.

דוגמאות לניקוד עבירות

להלן מספר דוגמאות לניקוד עבירות התעבורה. ניתן לראות כי העבירות מנוקדות על פי חומרתן, כך שעברות קלות יחסית מביאות לקבלת 2 נקודות, ואילו עברות כבדות, המהוות סיכון של ממש למשתמשי הדרך מביאות לקבלת 10 נקודות.

2 נקודות

 • נהיגה ברכב שבו נוסע לא חגור.
 • נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש.
 • אי לבישת אפוד זוהר.

4 נקודות

 • הפרעה או עיכוב תנועה.
 • נהיגה ברכב שבו לא מנותקת בזמן הנסיעה תצוגה הנראית לנהג.
 • כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני.
 • נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה.
 • נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה.
 • עיכוב תנועה, אי ירידה לשפת הכביש או לשול מיוצב או אי עצירה.
 • הסעת נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות.
 • הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח.
 • הובלת מטען המגביל שדה ראיה.
 • גרירת רכב שלא בבטיחות.
 • אי מתן זכות קדימה לרכב ביטחון.
 • נסיעה בלא הפעלת אורות כנדרש.

שיטת הנקודות6 נקודות

 • נהיגה בלא רישיון רכב החייב ברישום וברישוי.
 • נהיגה בלא זהירות.
 • אי ציות להוראות או איתות של שוטר או פקח עירוני.
 • נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב.
 • נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף.
 • נהיגה שלא בימין הדרך.

8 נקודות

 • נהיגה עם רישיון נהיגה לא תקף לאותו סוג רכב.
 • נהיגת נהג חדש צעיר בלא מלווה.
 • נהיגת נהג חדש צעיר עם נוסעים במספר העולה על המותר בלא מלווה.
 • נהיגה בקלות ראש או ברשלנות.
 • התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם, עוברי דרך.
 • נהיגה תוך שימוש בטלפון בלא דיבורית.
 • אי מתן אפשרות להולך רגל להשלים את החצייה בבטחה.
 • נהיגת רכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש.

10 נקודות

 • נהיגת רכב בידי מי שלא ניתן לו רישיון נהיגה לאותו סוג רכב.
 • הפקרה אחרי פגיעה.
 • סירוב לבדיקת שכרות.
 • נהג שלא איפשר להולך רגל להשלים חצייה בבטחה בנסיבות מחמירות.
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים.
 • נהיגת רכב בזמן פסילה.

 

עורך דין תעבורה

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

נהיגה בקלות ראש

  יצא לכם לשמוע על הביטוי נהיגה בקלות ראש? יוצא לנו לשמוע על המונח הזה בחדשות או מי שעוסק בענייני דין מכיר את הביטוי הזה,

איך לעבור בדיקת ינשוף?

  אפילו בפעמים בהם לא שתינו בכלל, עדיין נהיה לחוצים לעמוד אל מול מחסום משטרתי לבדיקת ינשוף. כמובן שהדרך הטובה ביותר לעבור בדיקת ינשוף היא

שימוש בטלפון בעת נהיגה

  שימוש בטלפון בעת נהיגה על פי תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב – (א)   לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא

לקביעת פגישה או ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

רשלנות רפואית

מה חשוב לדעת על תביעת רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא מצב מורכב היכול להיות בעל השלכות ניכרות על המטופלים ועל בני משפחותיהם. כאשר צוותי רפואה והמוסדות שהם עובדים בהם אינם עומדים בסטנדרט הטיפול המצופה במקצוע, המטופלים עלולים לחוות נזק חמור ואף קטלני. אם אתם חוששים שאתם או האנשים החשובים לכם לא קיבלתם טיפול ראוי בעת הצורך, חשוב שתכירו היטב את הזכויות שלכם ואת הדרך שבה אתם יכולים להגיש תביעה על רשלנות. לפניכם כל הפרטים בנושא.

עורך דין

יתרונותיו של עורך דין פלילי מהמרכז

בחירת עו"ד פלילי יכולה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות התיק שלכם. עורכי דין פליליים שבסיסם במרכז, כמו תל אביב, מציעים יתרונות מובהקים מבחינת מומחיותם ונגישותם. בחיבור זה נבחן את היתרונות של שכירת עורך דין פלילי מהמרכז, תוך שימת דגש על הידע המיוחד והנגישות הנוחה שלהם.

חשיפת תפקידם של מזכירות משפטיות: מדריך מקיף

בכל הנוגע למקצוע עריכת הדין, ישנם תפקידים רבים התורמים לתפקוד חלק של משרד עורכי דין. תפקיד אחד כזה הוא תפקיד של מזכירה משפטית. אבל מה זה בעצם מזכירה משפטית ומה הם עושים? במדריך מקיף זה נתעמק בנבכי תפקיד חיוני זה ונשפוך אור על התפקיד החשוב שממלאים מזכירות משפטיות בענף המשפט.