פגע וברח: כל הזכויות, החובות וסוגי העונשים (מעודכן ל-2020)

תאונת פגע וברח – תאונה המתרחשת כאשר נהג רכב מעורב בתאונת דרכים בה נפגע אדם, ובמקום לסייע לנפגע הנהג ממשיך בנסיעתו מבלי לעצור במקום, ומבלי להזעיק את העזרה הנדרשת. המחוקק רואה זאת בחומרה רבה, שכן התנהגותו של הנהג לא רק שגרמה נזק לנפגע, אלא גם עלולה להביא להחמרתו, וזאת משום שלפעמים הנהג הוא היחיד שיודע על קרות התאונה ולכן היחיד שמסוגל לסייע לנפגע ולהזעיק עזרה.

חובת הנהג

האופן בו צריך לפעול נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים בה נפגע או נהרג אדם מפורט בתקנה 144 לתקנות התעבורה:

(א)  נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

(1)   יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר;

 (2)   בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד –

(א)   ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;

(ב)   יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;

(ג)    יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי נסיבות המקרה ובין השאר, אמבולנס, משטרה ומכבי אש;

(ד)    ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;

(ה)   במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא.

משרד עורכי דין במרכז

 (3)   ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, ויציג לפי דרישתם את תעודת הביטוח ואת אחד מאמצעי הזיהוי כמפורט בתקנה 9(א)(1) וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם;

 (4)   יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה ויפרט בהודעה את –

(א)   שמו ומענו;

(ב)   מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו – גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הועבר לטיפול.

 (5)   (נמחקה).

           (ב)  לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם הרשהו שוטר לעשות כן, או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו.

העונש על "פגע וברח"

לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה העונש על עבירת "הפקרה אחרי פגיעה" הינו:

  1. אם היה על נהג הרכב לדעת כי בעקבות התאונה נפגע אדם, או אם היה עליו לדעת כי יש סיכוי כלשהו שנפגע אדם – העונש הוא מאסר עד 3 שנים.
  2. אם הנהג ידע כי אדם נפגע בתאונה, ולמרות זאת לא עצר ולא הזעיק עזרה – עונש מאסר עד 7 שנים.
  3. אם בתאונה נגרמה לאדם חבלה חמורה, או שנהרג אדם והנהג לא עצר ולא הזעיק עזרה – עונש מאסר עד 14 שנים. 

כאשר בית המשפט החליט להטיל עונש מאסר במקרה השני או השלישי, הוא לא ייתן צו מבחן, אלא מטעמים מיוחדים שירשמו. בנוסף בית המשפט לא יטיל עונש מאסר על תנאי כעונש יחיד או נוסף. כלומר, במידה ואדם הורשע באחת העבירות הללו והוחלט להטיל עליו עונש מאסר, לא ניתן לרכך את עונשו בכך שיינתן לו צו מבחן או עונש מאסר על תנאי.

ראו גם: מה עושים כאשר נובגים במהירות מופרזת?

מה נחשב להזעקת עזרה על פי החוק?

"הזעיק עזרה" – הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה, בהתאם לנסיבות המקרה, הזעיק את גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה, המתין ליד הנפגע עד להגעתם, דאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו והגיש לנפגע עזרה ראשונה אם ביכולתו להגישה על פי הכשרתו.

האם גם על נוסע ברכב מוטלת חובה דומה?

שאלה שעולה פעמים רבות היא האם גם על הנוסע, אשר לא נהג ברכב, ולכן התאונה לא נגרמה באשמתו, מוטלת חובה דומה. התשובה לכך היא חיובית. אמנם הנוסע לא שולט ברכב, ולכן לא מוטלת עליו החובה לעצור בסמוך למקום התאונה, אך בתאונת דרכים שבה נפגע אדם הנוסע מחויב להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיק אותם למקום התאונה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין. עם זאת, אם נהג הרכב כבר הזעיק את העזרה הנחוצה, לא תוטל חובה זו גם על הנוסע. 

העונש שיוטל על נוסע שלא מילא את חובתו

  1. כאשר הנוסע ידע כי אדם נפגע בתאונה ולמרות זאת לא עצר ולא הזעיק עזרה – עונש מאסר עד 3.5 שנים.
  2. אם בתאונה נגרמה לאדם חבלה חמורה, או שנהרג אדם והנוסע לא עצר ולא הזעיק עזרה – עונש מאסר עד 7 שנים.

חשוב לציין כי הוראות אלו לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16 שנים.

לסיכום

המחוקק מטיל עונשים כבדים על נהג אשר פגע באדם והפקיר אותו. מטרתה של הענישה היא ליצור נורמה מוסרית של עזרה וסיוע לאחר. החקיקה נועדה להרתיע נהגים מלברוח מזירת התאונה כאשר הם חושדים או יודעים כי פגעו באדם, ולתמרץ את הנהג והנוסע שעמו לסייע לנפגע ולהזעיק את העזרה הנדרשת.

האם כדאי לפנות לעו"ד?

כפי שהוסבר מעלה, מדובר בעבירה אשר המחוקק ובתי המשפט רואים בחומרה רבה. גם נוסע וגם נהג אשר יואשמו בעבירת "הפקרה אחרי פגיעה", לפי סעיף 64א לפקודת התעבורה, צפויים לעונשי מאסר לתקופות ממושכות. לכן, חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה באופן מידי, וסמוך ככל האפשר למועד התאונה, על מנת לקבל ייעוץ והכוונה להתנהלות נכונה לאורך ההליך המשפטי.

משרד עורכי דין המוביל בארץ

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

עורך דין גירושין

עורכי דין גירושין מומחים בהליך גירושין ויש להם ניסיון בכל הנושאים הנובעים מפיצול זוגי. שליחה עורכי דין לגירושין יכולים לעזור לך לראות את הצד המשפטי

כמה עולה שעת מעקב של חוקר פרטי?

כמה עולה שעת מעקב של חוקר פרטי? אנשים רבים מעסיקים חוקרים פרטיים מסיבות שונות. רוב החקירות הפרטיות מצריכות מעקב ותצפיות על הנחקר לשם גילוי האמת.

לקביעת פגישה או ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

עורך דין גירושין

עורכי דין גירושין מומחים בהליך גירושין ויש להם ניסיון בכל הנושאים הנובעים מפיצול זוגי. שליחה עורכי דין לגירושין יכולים לעזור לך לראות את הצד המשפטי

כמה עולה שעת מעקב של חוקר פרטי?

כמה עולה שעת מעקב של חוקר פרטי? אנשים רבים מעסיקים חוקרים פרטיים מסיבות שונות. רוב החקירות הפרטיות מצריכות מעקב ותצפיות על הנחקר לשם גילוי האמת.

איך למצוא בזריזות נוטריונים באשדוד?

יש מקרים שבהם יספיק לכם לפנות לעורך דין רגיל, ויש מקרים שתצטרכו נוטריון. נוטריונים הם עורכי דין אשר הוסמכו לאשר מסמכים שונים שעורכי דין אינם