פגע וברח: כל הזכויות, החובות וסוגי העונשים (מעודכן ל-2020)

תאונת פגע וברח – תאונה המתרחשת כאשר נהג רכב מעורב בתאונת דרכים בה נפגע אדם, ובמקום לסייע לנפגע הנהג ממשיך בנסיעתו מבלי לעצור במקום, ומבלי להזעיק את העזרה הנדרשת. המחוקק רואה זאת בחומרה רבה, שכן התנהגותו של הנהג לא רק שגרמה נזק לנפגע, אלא גם עלולה להביא להחמרתו, וזאת משום שלפעמים הנהג הוא היחיד שיודע על קרות התאונה ולכן היחיד שמסוגל לסייע לנפגע ולהזעיק עזרה.

חובת הנהג

האופן בו צריך לפעול נהג אשר היה מעורב בתאונת דרכים בה נפגע או נהרג אדם מפורט בתקנה 144 לתקנות התעבורה:

(א)  נוהג רכב המעורב בתאונה שכתוצאה ממנה נהרג אדם או נפגע, יפעל לפי הוראות אלה:

(1)   יעצור מיד את הרכב במקום התאונה או קרוב אליו ככל האפשר, ולא יזיזנו ממקומו אלא אם יש הכרח להשתמש ברכב לצורך ביצוע האמור בפסקה (2) או אם שוטר הרשה את הדבר;

 (2)   בהתאם לנסיבות המקרה ומקום התאונה, יגיש לכל אדם שנפגע באותה תאונה עזרה מתאימה ובמיוחד –

(א)   ידאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע;

(ב)   יגיש לנפגע עזרה ראשונה שביכלתו להגיש על פי הכשרתו;

(ג)    יזעיק למקום התאונה את שירותי ההצלה המקצועיים הנחוצים על פי נסיבות המקרה ובין השאר, אמבולנס, משטרה ומכבי אש;

(ד)    ימתין ליד הנפגע עד להגעת שירותי ההצלה המקצועיים;

(ה)   במקום שאין אפשרות לפנות את הנפגע באמבולנס ידאג להעברתו ברכב מתאים אחר לתחנת עזרה ראשונה, לבית חולים או לרופא.

משרד עורכי דין במרכז

 (3)   ימסור לשוטר, או לאדם שנפגע או לנוהג רכב אחר המעורב באותה תאונה, או לכל נוסע או אדם שהיה בחברתו של הנפגע, את שמו ומענו, את מספר רשיון הנהיגה ומספר הרישום של הרכב שהוא נוהג בו ושם בעליו ומענו, ויציג לפי דרישתם את תעודת הביטוח ואת אחד מאמצעי הזיהוי כמפורט בתקנה 9(א)(1) וירשה להעתיק כל פרט הרשום בהם;

 (4)   יודיע מיד ככל האפשר ובאמצעי הקשר המהירים ביותר לתחנת המשטרה הקרובה למקום התאונה על אירועה ויפרט בהודעה את –

(א)   שמו ומענו;

(ב)   מקום האירוע ומקום הימצאו הוא, ואם ידוע לו – גם שם האדם שנפגע ולאיזה מקום הועבר לטיפול.

 (5)   (נמחקה).

           (ב)  לא יזיז אדם רכב המעורב בתאונה כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם הרשהו שוטר לעשות כן, או אם יש הכרח בכך לצורך הגשת עזרה למעורבים בתאונה זו.

העונש על "פגע וברח"

לפי סעיף 64 לפקודת התעבורה העונש על עבירת "הפקרה אחרי פגיעה" הינו:

  1. אם היה על נהג הרכב לדעת כי בעקבות התאונה נפגע אדם, או אם היה עליו לדעת כי יש סיכוי כלשהו שנפגע אדם – העונש הוא מאסר עד 3 שנים.
  2. אם הנהג ידע כי אדם נפגע בתאונה, ולמרות זאת לא עצר ולא הזעיק עזרה – עונש מאסר עד 7 שנים.
  3. אם בתאונה נגרמה לאדם חבלה חמורה, או שנהרג אדם והנהג לא עצר ולא הזעיק עזרה – עונש מאסר עד 14 שנים. 

כאשר בית המשפט החליט להטיל עונש מאסר במקרה השני או השלישי, הוא לא ייתן צו מבחן, אלא מטעמים מיוחדים שירשמו. בנוסף בית המשפט לא יטיל עונש מאסר על תנאי כעונש יחיד או נוסף. כלומר, במידה ואדם הורשע באחת העבירות הללו והוחלט להטיל עליו עונש מאסר, לא ניתן לרכך את עונשו בכך שיינתן לו צו מבחן או עונש מאסר על תנאי.

ראו גם: מה עושים כאשר נובגים במהירות מופרזת?

מה נחשב להזעקת עזרה על פי החוק?

"הזעיק עזרה" – הושיט עזרה מתאימה בהתאם לנסיבות המקרה ולמקום התאונה, ובכלל זה, בהתאם לנסיבות המקרה, הזעיק את גופי ההצלה המקצועיים הנחוצים למקום התאונה, המתין ליד הנפגע עד להגעתם, דאג למניעת כל נזק נוסף לנפגע ככל יכולתו והגיש לנפגע עזרה ראשונה אם ביכולתו להגישה על פי הכשרתו.

האם גם על נוסע ברכב מוטלת חובה דומה?

שאלה שעולה פעמים רבות היא האם גם על הנוסע, אשר לא נהג ברכב, ולכן התאונה לא נגרמה באשמתו, מוטלת חובה דומה. התשובה לכך היא חיובית. אמנם הנוסע לא שולט ברכב, ולכן לא מוטלת עליו החובה לעצור בסמוך למקום התאונה, אך בתאונת דרכים שבה נפגע אדם הנוסע מחויב להתקשר לגופי ההצלה הנחוצים ולהזעיק אותם למקום התאונה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין. עם זאת, אם נהג הרכב כבר הזעיק את העזרה הנחוצה, לא תוטל חובה זו גם על הנוסע. 

העונש שיוטל על נוסע שלא מילא את חובתו

  1. כאשר הנוסע ידע כי אדם נפגע בתאונה ולמרות זאת לא עצר ולא הזעיק עזרה – עונש מאסר עד 3.5 שנים.
  2. אם בתאונה נגרמה לאדם חבלה חמורה, או שנהרג אדם והנוסע לא עצר ולא הזעיק עזרה – עונש מאסר עד 7 שנים.

חשוב לציין כי הוראות אלו לא יחולו על קטין שטרם מלאו לו 16 שנים.

לסיכום

המחוקק מטיל עונשים כבדים על נהג אשר פגע באדם והפקיר אותו. מטרתה של הענישה היא ליצור נורמה מוסרית של עזרה וסיוע לאחר. החקיקה נועדה להרתיע נהגים מלברוח מזירת התאונה כאשר הם חושדים או יודעים כי פגעו באדם, ולתמרץ את הנהג והנוסע שעמו לסייע לנפגע ולהזעיק את העזרה הנדרשת.

האם כדאי לפנות לעו"ד?

כפי שהוסבר מעלה, מדובר בעבירה אשר המחוקק ובתי המשפט רואים בחומרה רבה. גם נוסע וגם נהג אשר יואשמו בעבירת "הפקרה אחרי פגיעה", לפי סעיף 64א לפקודת התעבורה, צפויים לעונשי מאסר לתקופות ממושכות. לכן, חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בדיני תעבורה באופן מידי, וסמוך ככל האפשר למועד התאונה, על מנת לקבל ייעוץ והכוונה להתנהלות נכונה לאורך ההליך המשפטי.

משרד עורכי דין המוביל בארץ

פשיטת רגל כמה זמן לוקח לסיום התהליך?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

רשלנות רפואית

מה חשוב לדעת על תביעת רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא מצב מורכב היכול להיות בעל השלכות ניכרות על המטופלים ועל בני משפחותיהם. כאשר צוותי רפואה והמוסדות שהם עובדים בהם אינם עומדים בסטנדרט הטיפול המצופה במקצוע, המטופלים עלולים לחוות נזק חמור ואף קטלני. אם אתם חוששים שאתם או האנשים החשובים לכם לא קיבלתם טיפול ראוי בעת הצורך, חשוב שתכירו היטב את הזכויות שלכם ואת הדרך שבה אתם יכולים להגיש תביעה על רשלנות. לפניכם כל הפרטים בנושא.

עורך דין

יתרונותיו של עורך דין פלילי מהמרכז

בחירת עו"ד פלילי יכולה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות התיק שלכם. עורכי דין פליליים שבסיסם במרכז, כמו תל אביב, מציעים יתרונות מובהקים מבחינת מומחיותם ונגישותם. בחיבור זה נבחן את היתרונות של שכירת עורך דין פלילי מהמרכז, תוך שימת דגש על הידע המיוחד והנגישות הנוחה שלהם.

חשיפת תפקידם של מזכירות משפטיות: מדריך מקיף

בכל הנוגע למקצוע עריכת הדין, ישנם תפקידים רבים התורמים לתפקוד חלק של משרד עורכי דין. תפקיד אחד כזה הוא תפקיד של מזכירה משפטית. אבל מה זה בעצם מזכירה משפטית ומה הם עושים? במדריך מקיף זה נתעמק בנבכי תפקיד חיוני זה ונשפוך אור על התפקיד החשוב שממלאים מזכירות משפטיות בענף המשפט.

לקביעת פגישה או ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

גירושים

עורך דין גירושין – החשיבות של עוד ואיך תבחרו נכון

מחלוקת בחיי הנישואים יכולה להוביל להחלטה להיפרד. עורך דין גירושין בפתח תקווה הוא הכתובת לפרידה בהתאם לציפיות. עם עורך הדין עוברים על כל הנושאים החשובים בפרידה ובהם מזונות ילדים, משמורת, מזונות האישה, חלוקת רכוש ונוספים. המטרה היא להצליח לעבור לפרק הבא בהתאם לציפיות שלך ולהצליח להתגבר על הבעיות והמחלוקות בצורה הטובה ביותר.

עורך דין

הבנת תפקידו של עורך דין מעצר: הדרכה משפטית בזמנים מטרידים

כאשר עומדים בפני סיטואציה קשה הכרוכה במעצר, ישנה חשיבות מכרעת לפנות להכוונה של עורך דין מעצרים מנוסה. אנשי מקצוע משפטיים אלו מתמחים במתן ייעוץ וייצוג מומחים לאנשים המעורבים בחקירות פליליות או נעצרו על ידי המשטרה.

ניווט במבוך המשפטי: המורכבות של חתונה אזרחית בחול

תכנון חתונת יעד יכול להיות חוויה מלהיבה, אבל כשזה מגיע לניווט בין המורכבות המשפטית של חתונה אזרחית בחו"ל, דברים יכולים להפוך במהירות למכריעים. מהבנת החוקים והדרישות המקומיות ועד להבטיח שהנישואים שלך יהיו מוכרים כחוק בבית, ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון. במאמר זה נתעמק בנבכי ארגון חתונה אזרחית לישראלים במדינה זרה ונשפוך אור על המבוך המשפטי בו עלולים להיתקל זוגות.

ויזה – איך בוחרים את הכרטיס הנכון

אחת ההחלטות החשובות שאנחנו צריכים לקחת, בין אם זה באופן אישי ובין אם זה באופן עסקי, היא באיזה כרטיס אשראי להשתמש. בגיל מסוים, בדרך כלל