נהיגה בשכרות המדריך המלא: עונשים, חוקים וכמויות אסורות

נהיגה בשכרות היא אחת העבירות החמורות ביותר מבין עבירות התעבורה. המחוקק מתייחס לנהיגה בשכרות (כאשר הסעיף מתייחס גם לנהיגה של מי שבגופו מצוי סם מסוכן) בחומרה רבה מפני שהסיכוי שתתרחש תאונת דרכים כאשר הנהג נמצא תחת השפעת סמים או אלכוהול הינו גבוה מאוד. 

מיהו שיכור?

פקודת התעבורה מגדירה "שיכור" כ –

  1. מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב.
  2. מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן.
  3. מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע השר, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, וחזקה שריכוז זה היה בגופו בשלוש השעות שקדמו לנטילת דגימות הנשיפה, השתן או הדם, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
  4. אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם – בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב-100 מיליליטר דם:

(א)   נהג חדש;

(ב)   נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;

(ג)    נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;

(ד)    נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;

  1. מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3) או מהסף כאמור בפסקה (3א), לפי העניין.
שולחן משרד עורכי דין

מהי כמות האלכוהול האסורה?

על פי תקנות התעבורה:

   "ריכוז אלכוהול בגוף" – ריכוז אלכונול בדגימת אוויר נשוף או בדגימת דם, העולה על אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף;

(2)   50 מיליגרם אלכוהול במאה מיליליטר דם.

אולם, בעקבות פסיקת בית המשפט החליטה המדינה להעלות את רף האכיפה, כך שהאכיפה תתבצע רק אם הבדיקה תראה 290 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף.

העונש על נהיגה בשכרות

פסילת רישיון – אדם אשר הורשע בנהיגה בשכרות יפסל מלקבל או מלהחזיק רישיון לתקופה של שנתיים לפחות. אם אותו אדם כבר הורשע בעבירת נהיגה בשכרות בשנה שקדמה לאותה עבירה הפסילה תהיה לתקופה של ארבע שנים לפחות. למרות האמור, בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להורות כי תקופת הפסילה תהיה קצרה יותר.

מאסר או קנס – נהג שנהג שמצב של שכרות או ממונה על הרכב שהיה במצב של שכרות דינם מאסר של עד שנתיים או קנס.

נקודות – 10 נקודות.

ראו גם: העונש על מהירות מופרזת

כיצד קובעים האם אדם נהג בשכרות?

בדיקת נשיפון – מדובר במכשיר עם פיה אליה נושף הנהג. המכשיר מודד את רמות האלכוהול בגוף. במידה והמכשיר מראה כי רמות האלכוהול בגוף גבוהות מהמותר בחוק, הנהג יעוכב לבדיקת שכרות. חשוב להדגיש כי המכשיר אינו מהווה כלי ראייתי ועל כן הבדיקה אינה קבילה בבית המשפט. מטרת כלי זה היא לערוך מיון ראשוני בכדי לבדוק את אלה החשודים כי הם נוהגים תחת השפעת אלכוהול.

בדיקת מאפיינים – במידה והנהג נכשל בבדיקת הנשיפון, תערך לו בדיקת מאפיינים. בבדיקה זו השוטר יבחן את רמת השפעת האלכוהול על גופו של הנהג על ידי שאלות שונות ומבחני ביצוע. חשוב לדעת כי אין חובה חוקית לשתף פעולה עם בדיקה זו. נציין כי הבדיקה מתועדת בכתב על ידי השוטר שעורך אותה. במידה והנהג נכשל בבדיקה התיעוד ישמש לחובתו, ואילו בדיקה שעברה בהצלחה ככל הנראה לא תוצג בפני בית המשפט.

בדיקת ינשוף – מדובר בבדיקת חובה. בניגוד לדין החל על בדיקות אחרות, נהג אשר יסרב לבצע בדיקת ינשוף יחשב על ידי בית המשפט כמי שנהג בשכרות. הבדיקה נערכת על ידי נשיפת הנהג למכשיר, תוצאות הבדיקה מודפסות כפלט ומהוות ראיה קבילה בבית המשפט. בדיקה זו נערכת פעמיים באופן רצוף לצורך אימות התוצאות. במידה והבדיקה נערכה פעם אחת בלבד התוצאה אינה קבילה בבית המשפט. בכדי שהבדיקה תהיה תקינה על הנהג להמתין 15 דקות טרם ביצועה. מטרת ההמתנה היא לוודא כי הנהג לא אכל, שתה, הקיא, עישן, גיהק או הכניס דבר מה לפיו או לאפו, וזאת משום שהבדיקה רגישה מאוד לסימני אלכוהול בפה ולכן עלולה להיות מושפעת מפעולות אלה. במידה והואשמתם בנהיגה בשכרות ויש בידכם הוכחה כי טרם ביצוע הבדיקה לא המתין השוטר 15 דקות ייתכן כי הדבר יעזור לזיכוייכם.

בדיקת דם – נחשבת לבדיקה האמינה ביותר לצורך גילוי אלכוהול או סמים בגופו של הנהג. בדיקה זו נערכת על ידי צוות רפואי, בדרך כלל בבית חולים או במרפאה אליהם מובא הנהג. על פי החוק הנהג רשאי לבקש שתערך בדיקת דם במקום בדיקת ינשוף, אולם השוטר רשאי לסרב לבקשתו.

ראו גם: הליך פשיטת רגל

האם לפנות לעורך דין?

כפי שהראנו עבירת הנהיגה בשכרות הינה עבירה אשר המחוקק רואה בחומרה רבה. מדובר בעבירה אשר יכולה להביא לעונש מאסר ואשר מובילה לפסילת רישיון למשך כשנתיים. עונשים אלה הינם בעלי משמעות רבה על חייו של הנאשם ולעיתים גם על חיי משפחתו. לאור האמור מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין. גם אם הוגש נגדכם כתב אישום על נהיגה בשכרות אשר מתבסס על בדיקת ינשוף, עורך דין מקצועי יוכל לסייע לכם לתקוף את מכשיר הבדיקה ואת תוצאותיה, יסייע באיסוף ראיות רלוונטיות, ויוכל להביא במקרים רבים לזיכוי או לפשרה.

פשיטת רגל כמה זמן לוקח לסיום התהליך?

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

רשלנות רפואית

מה חשוב לדעת על תביעת רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא מצב מורכב היכול להיות בעל השלכות ניכרות על המטופלים ועל בני משפחותיהם. כאשר צוותי רפואה והמוסדות שהם עובדים בהם אינם עומדים בסטנדרט הטיפול המצופה במקצוע, המטופלים עלולים לחוות נזק חמור ואף קטלני. אם אתם חוששים שאתם או האנשים החשובים לכם לא קיבלתם טיפול ראוי בעת הצורך, חשוב שתכירו היטב את הזכויות שלכם ואת הדרך שבה אתם יכולים להגיש תביעה על רשלנות. לפניכם כל הפרטים בנושא.

עורך דין

יתרונותיו של עורך דין פלילי מהמרכז

בחירת עו"ד פלילי יכולה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות התיק שלכם. עורכי דין פליליים שבסיסם במרכז, כמו תל אביב, מציעים יתרונות מובהקים מבחינת מומחיותם ונגישותם. בחיבור זה נבחן את היתרונות של שכירת עורך דין פלילי מהמרכז, תוך שימת דגש על הידע המיוחד והנגישות הנוחה שלהם.

חשיפת תפקידם של מזכירות משפטיות: מדריך מקיף

בכל הנוגע למקצוע עריכת הדין, ישנם תפקידים רבים התורמים לתפקוד חלק של משרד עורכי דין. תפקיד אחד כזה הוא תפקיד של מזכירה משפטית. אבל מה זה בעצם מזכירה משפטית ומה הם עושים? במדריך מקיף זה נתעמק בנבכי תפקיד חיוני זה ונשפוך אור על התפקיד החשוב שממלאים מזכירות משפטיות בענף המשפט.

לקביעת פגישה או ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

גירושים

עורך דין גירושין – החשיבות של עוד ואיך תבחרו נכון

מחלוקת בחיי הנישואים יכולה להוביל להחלטה להיפרד. עורך דין גירושין בפתח תקווה הוא הכתובת לפרידה בהתאם לציפיות. עם עורך הדין עוברים על כל הנושאים החשובים בפרידה ובהם מזונות ילדים, משמורת, מזונות האישה, חלוקת רכוש ונוספים. המטרה היא להצליח לעבור לפרק הבא בהתאם לציפיות שלך ולהצליח להתגבר על הבעיות והמחלוקות בצורה הטובה ביותר.

עורך דין

הבנת תפקידו של עורך דין מעצר: הדרכה משפטית בזמנים מטרידים

כאשר עומדים בפני סיטואציה קשה הכרוכה במעצר, ישנה חשיבות מכרעת לפנות להכוונה של עורך דין מעצרים מנוסה. אנשי מקצוע משפטיים אלו מתמחים במתן ייעוץ וייצוג מומחים לאנשים המעורבים בחקירות פליליות או נעצרו על ידי המשטרה.

ניווט במבוך המשפטי: המורכבות של חתונה אזרחית בחול

תכנון חתונת יעד יכול להיות חוויה מלהיבה, אבל כשזה מגיע לניווט בין המורכבות המשפטית של חתונה אזרחית בחו"ל, דברים יכולים להפוך במהירות למכריעים. מהבנת החוקים והדרישות המקומיות ועד להבטיח שהנישואים שלך יהיו מוכרים כחוק בבית, ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון. במאמר זה נתעמק בנבכי ארגון חתונה אזרחית לישראלים במדינה זרה ונשפוך אור על המבוך המשפטי בו עלולים להיתקל זוגות.

ויזה – איך בוחרים את הכרטיס הנכון

אחת ההחלטות החשובות שאנחנו צריכים לקחת, בין אם זה באופן אישי ובין אם זה באופן עסקי, היא באיזה כרטיס אשראי להשתמש. בגיל מסוים, בדרך כלל