הפטר מותנה: מה זה, מתי היתרונות ואיך מבצעים זאת?

הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד

החוק העוסק בהליכי חדלות פירעון של יחיד ושל תאגיד הינו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח- 2018. החוק עוסק בהסדרת פירעון החובות של חייב הנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון. מטרותיו של החוק הן: א. להביא לשיקומו של החייב. ב. להגדיל ככל האפשר את שיעור החוב שיפרע לנושים. ג. להביא לשילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכליים.

מתי חייב יגיע לחדלות פירעון?

  1. כאשר הוא אינו מסוגל לשלם את חובותיו במועדם, וזאת גם אם מועד פירעון החובות טרם הגיע, אך ברור כי החייב לא יוכל לפרוע את החובות במועדים שנקבעו.
  2. כאשר סך התחייבויותיו של החייב גבוה מסך נכסיו. 
עורך דין דיני תעבורה

יתרונו של הליך חדלות הפירעון

מרגע שהוכרז בצו כי החייב חדל פירעון וכי עומדים להיפתח לגביו הליכי חדלות פירעון, יוסדרו יחסיו של החייב עם כלל נושיו במאוחד עד לסיום הליכי חדלות הפירעון. כלומר, נושה לא יהיה רשאי לגבות את חובו מהחייב באופן פרטני אלא רק יחד עם שאר הנושים, כמו כן החייב לא יהיה רשאי לפרוע את חובו של נושה מסוים בלבד. 

היתרון בהסדרת החובות לנושים במאוחד הוא בכך שהחייב לא נאלץ להתמודד עם נושים שונים בעלי דרישות שונות, אלא הנושים עוברים כעת לפעול כקבוצה. בעקבות כך החייב לא יכול לבחור למי מן הנושים לפרוע את חובו, דבר המוריד ממנו לחצים רבים.

הפטר מותנה – מהו?

הפטר מותנה הוא למעשה הפטר שנותן בית המשפט למי שעמד בתנאי הצו לשיקום כלכלי. הצו קובע כי עם התקיימות התנאים המופיעים בו, יופטר החייב באופן סופי מחובותיו. במילים אחרות, ברגע שהחייב יעמוד בתנאים שנקבעו בצו לאורך תקופה עליה יחליט בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל, הוא לא יהיה חייב לפרוע את יתרת חובותיו לנושים, וכך יוכל לפתוח דף חדש (זאת מלבד חובות ותשלומים מסוימים אשר מוחרגים מן ההפטר). 

הפטר לאלתר

הפטר הניתן באופן מידי לאחר ההכרזה על החייב כפושט רגל, מבלי שמתקיימת למעשה תקופת תשלומים. הפטר זה יינתן כאשר לחייב אין נכסים אשר ניתן לממש בכדי לפרוע את החוב לנושים, וכאשר כושר ההשתכרות של החייב נמוך מדמי המחיה הנדרשים לו. 

שלבי ההליך

  1. הגשת בקשה לצו לפתיחת הליכים – אם סך חובותיו של החייב עולה על 150,454 ₪ הבקשה תוגש לממונה על חדלות פירעון, אם סך חובותיו של החייב נמוך מ- 150,454 ₪ הבקשה תוגש לרשם ההוצאה לפועל.
  2. מתן צו לפתיחת הליכים – אם מתקיימים התנאים לפתיחת הליכים הממונה על חדלות הפירעון או רשם ההוצאה לפועל יורו על מתן צו לפתיחת הליכים. מי שרואה עצמו נפגע מן הצו רשאי להגיש בקשה לביטולו. 
  3. תוצאות הצו לפתיחת הליכים – א. עם מתן הצו ימונה נאמן ליישום הליכי חדלות פירעון. ב. כל נכסי החייב ירוכזו לקופת הנשייה, ויעמדו לפירעון חובות העבר של החייב והוצאות הליכי חדלות הפירעון. ג. הליכי הגבייה וההליכים המשפטיים המתנהלים נגד החייב יוקפאו.
  4. תקופת ביניים – בה יחולו על החייב הגבלות שונות (כגון איסור יציאה מן הארץ או יוטלו עיקולים על נכסיו). 
  5. קבלת צו לשיקום כלכלי – בצו זה יקבע בין היתר האם יינתן לחייב הפטר לאלתר או האם תחול עליו תקופת תשלומים. אם תחול תקופת תשלומים יקבע בצו מה יהיה גובהם.
  6. תקופת תשלומים – תקופה בה החייב מחזיר את חובותיו לנושים בסכומים קבועים לפי החלטת בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל. בדרך כלל אורך התקופה הוא 3 שנים, אולם ייתכן ותקבע תקופה ארוכה או קצרה מכך.
  7. הפטר – השלב הסופי והמיוחל! לאחר שהחייב שילם את חובו בתקופת התשלומים ייפטר החייב מיתרת חובות העבר. יש לשים לב כי ההפטר אינו חל על חובות מזונות, תשלומים עונשיים וחובות שנוצרו מעבירות פליליות מסוימות.

ראו גם: איחוד תיקים או פשיטת רגל? מה עדיף?

האם כדאי להיעזר בשירותיו של עורך דין?

כן, כן ושוב כן. אין צורך להסביר את חשיבותו של הליך פשיטת הרגל ואת ההשלכות שיש להליך זה על חייהם של חייבים. למי ששרוי בחובות משמעותיים, קביעותיו של בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל בצו התשלומים ישפיעו באופן ישיר על מצבו הכלכלי ועל השנים הבאות של חייו. עורך דין ידע לייצג את האינטרס של החייב מול הגורמים השונים, וכך למקסם את התועלת שניתן להפיק מן ההליך. חשוב לשים לב כי אורכה של תקופת התשלומים משתנה מחייב לחייב, ועל כן ישנה חשיבות רבה לקביעת בית המשפט בעניין זה, כמו גם לקביעתו בעניין גובה התשלומים עצמם.

בנוסף מדובר בתקופה מבלבלת ולא פשוטה לחייב ולבני משפחתו. בתקופה זו עולים רגשות רבים, ומובן כי יש להליך פשיטת הרגל השפעה משמעותית על חייו של החייב. לאור כך חייבים רבים מתקשים להתמסר בתקופה זו לניהול ההליך באופן הנדרש. לכן מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין, אשר יוכל ללוות את החייב לאורך כל הדרך עד להשגת ההפטר, לספק מידע ולהפיג את חששותיו.

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

עורך דין גירושין

עורכי דין גירושין מומחים בהליך גירושין ויש להם ניסיון בכל הנושאים הנובעים מפיצול זוגי. שליחה עורכי דין לגירושין יכולים לעזור לך לראות את הצד המשפטי

כמה עולה שעת מעקב של חוקר פרטי?

כמה עולה שעת מעקב של חוקר פרטי? אנשים רבים מעסיקים חוקרים פרטיים מסיבות שונות. רוב החקירות הפרטיות מצריכות מעקב ותצפיות על הנחקר לשם גילוי האמת.

לקביעת פגישה או ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

איך למצוא בזריזות נוטריונים באשדוד?

יש מקרים שבהם יספיק לכם לפנות לעורך דין רגיל, ויש מקרים שתצטרכו נוטריון. נוטריונים הם עורכי דין אשר הוסמכו לאשר מסמכים שונים שעורכי דין אינם

הפקדת צוואה אצל רשם הירושות

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מראש מי יירש את הרכוש שלו ואת הנכסים שלו לאחר מותו וזאת בהתאם לרצונות שלו והבחירה האישית שלו. כאשר