כל מה שצריך לדעת על הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל

הליך "פשיטת רגל" הינו הליך משפטי הנועד לסייע לאנשים פרטיים אשר נקלעו לחובות כספיים ולכן הם אינם מסוגלים לשלם את חובותיהם השונים לנושים. משרדנו מסייע לחייבים להגיע להסדרי חוב מקלים, כך שהחייב יוכל לעמוד בתשלומים החודשיים לנושים, ולצד זאת לקיים שגרת חיים ולשקם את מצבו הכלכלי. מטרתו הסופית של ההליך הינה קבלת "צו הפטר" מבית המשפט, כלומר, פטירת החייב מתשלום יתרת החוב כך שהחייב יוכל להמשיך בחייו מבלי שרובצים עליו חובות העבר ובכך לפתוח "דף חדש".

חוק חדלות פירעון

החוק הרלוונטי המסדיר את נושא פשיטת הרגל הינו "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח- 2018". לחוק 3 מטרות עיקריות:

  • להביא ככל הניתן לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • לסייע לנושים להגדיל את שיעור החוב שיפרע.
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.

בהתאם לחוק, מרגע שניתן לגבי החייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ועד לסיום ההליכים, חובותיו של החייב לנושיו יוסדרו במאוחד. כלומר, נושה לא יוכל לגבות את חובו מהחייב מחוץ למסגרת הליכי פשיטת הרגל, תוך התעלמות מיתר הנושים. מרגע שנפתחו ההליכים ועד לסיומם ידונו עניינם של כל חובות החייב לנושים יחד בתוך מסגרת הליכי חדלות הפירעון.

הליך פשיטת הרגל מוסדר בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח- 2018 תחת חלק ג': "הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד". להליך פשיטת הרגל שלוש מטרות: א. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב. ב. להשיא את שיעור החוב שיפרע לנושים. ג. לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי. 

חדלות פירעון של יחיד היא אחד משני המצבים הבאים: 

  1. מצב בו החייב לא יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעון החובות הגיע ובין אם לאו. 
  2. מצב בו סך התחייבויותיו של החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות, עולה על שווי נכסיו.

מרגע שחייב מוכרז כפושט רגל יוסדרו יחסיו של החייב עם נושיו במאוחד, עד לסיום ההליך. מטרתה של הוראה זו היא להביא לכך שהחייב לא יאלץ לבחור בין נושיו, וכן למנוע מן הנושים להפעיל לחצים על החייב במטרה להשפיע עליו לפרוע את חובם קודם. מרגע שהחייב מוכרז כחדל פירעון, כלומר פושט רגל, עליו לפרוע את חובותיו לנושים באופן מרוכז, כך שהכספים שיתקבלו מן החייב יחולקו בין הנושים לפי חלקם בחוב הכללי (לדוגמה: אם החייב חייב לנושה א' 20 ₪, לנושה ב' 50 ₪ ולנושה ג' 30 ₪, אזי מכל סכום שישלם החייב נושה א' יקבל 20%, נושה ב' יקבל 50% ונושה ג' יקבל 30%).

מי יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל?

הגשת בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב עצמו, על ידי נושה של החייב או על ידי היועץ המשפטי לממשלה. 

מאיזה סכום ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל?

בקשתו של חייב לפתיחה בהליכי חדלות פירעון אשר סכום כל חובותיו גבוה מ- 150,455 ₪ תוגש לממונה על חדלות פירעון. 

בקשתו של חייב שסכום חובותיו נע בין 50,152 ₪ ל- 150,455 ₪ תוגש לרשם ההוצאה לפועל. 

ככלל סכום החוב להגשת בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון לא יפחת מ- 50,152 ₪, אולם רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו נמוך מ- 50,152 ₪ אם מצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

עורכת דין לרשלנות רפואית

היכן יתנהל הליך פשיטת הרגל?

כאשר חובותיו של החייב עולים על 150,455 ₪ עליו להגיש את הבקשה לממונה על פשיטת הרגל. 

כאשר חובותיו של החייב הנמוכים מ- 150,455 ₪ עליו לנהל את ההליך בלשכת ההוצאה לפועל.

במידה והבקשה תוגש על ידי נושה של החייב או על ידי היועץ המשפטי לממשלה ההליך יתנהל בבית משפט השלום, וזאת ללא תלות בסכום החוב.

כיצד מתנהל ההליך?

תחילה יש להגיש בקשה ולקבל מבית המשפט צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. במידה וניתן הצו ימונה לחייב "נאמן" אשר תפקידו לגבש תוכנית לשיקומו הכלכלי של החייב. למשרדינו ניסיון רב בסיוע להשגת תוכנית מקלה אשר מאפשרת לחייבים לעמוד בתשלומים החודשיים תוך שמירה על שגרת חיים. בין מתן הצו לפתיחת הליכים ועד לגיבושה של תוכנית השיקום הכלכלי ייתכן ויוטלו על החייב הגבלות שונות (למשל עיכוב יציאה מן הארץ, עיקול נכסים ועוד). 

לאחר אישור תוכנית השיקום הכלכלי על ידי בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל יינתן צו לשיקום כלכלי, בצו זה יקבע אורכה של "תקופת השיקום הכלכלי", וכן יקבע גובה התשלומים החודשיים בהם יישא החייב. לרוב אורך תקופה השיקום הכלכלי הינו 3 שנים, אולם בית המשפט יכול לקבוע תקופה ארוכה או קצרה יותר בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.

לאחר תום תקופת התשלומים מקבל החייב "הפטר" מבית המשפט, כלומר, יתרת חובותיו שלא שולמו תמחק, והחייב יוכל להמשיך בחייו ולפתוח דף חדש [יש לשים לב כי ההפטר אינו חל על חוב מזונות, תשלומים עונשיים כגון קנסות ותשלומים בגין עבירות פליליות מסוימות].

האם כדאי להיעזר בעורך דין?

אמנם ניתן לפנות להליך זה ללא סיוע משפטי, אולם לדעתנו הדבר אינו מומלץ מכמה סיבות. 

ראשית, מדובר בנושא המעורר רגשות ואמוציות רבים בכל הגורמים המעורבים, ועל כן ישנו חשש כי התנהלותו של החייב או של הגורמים השונים תושפע ממערכת היחסים ביניהם וממשקעי העבר. עורך דין חיצוני המהווה גורם מקצועי יוכל לנהל את ההליך בצורה רגישה, תוך ריחוק מסוים מן הצדדים ובכך להביא לתוצאות הטובות ביותר עבור הלקוח.

שנית, מדובר בהליך אשר עלול להתמשך ולהתארך. למשרד עורכי דין המכיר את הליכי חדלות הפירעון הידע והיכולת להביא לסיומו המהיר של ההליך, דבר המשפיע באופן מידי על יכולתו של החייב לפתוח בדרך חדשה של עצמאות כלכלית.

כמו כן, משרד בעל ניסיון בתחום ידע להגיב להתרחשויות השונות בתיק בצורה שתביא ללקוח את התועלת המקסימלית. כמובן שלכל מקרה יש את המאפיינים הייחודיים לו. לאור ניסיונו הרב לעורך הדין יש את הידע והניסיון אשר יאפשרו לו למצוא את הפתרון המתאים ביותר עבור כל לקוח, ולמעשה לתפור "חליפה משפטית" המיועדת למידותיו של הלקוח. כך למשל עורך הדין יוכל לסייע לחייב להימנע ככל הניתן מהטלת מגבלות עליו אשר אינן נחוצות ומהותיות, ובכך למזער את נזקי ההליך והשפעתם על חיי הלקוח.

ראו גם: איחוד תיקים או פשיטת רגל? מה עדיף?

ולסיכום, קצת עלינו…

משרדנו עוסק בתחום חדלות הפירעון ופשיטת הרגל כבר שנים רבות והינו בעל ניסיון רב בסיוע מוצלח לחייבים בהסדרת חובם בצורה הטובה ביותר. משרדנו מתמחה בהשגת הסדר מקל ללקוח אשר מותאם למצבו הכלכלי ולהכנסתו החודשית. הסדר כזה יכול להביא למחיקה של עשרות אחוזים מן החוב המקורי. מטרתנו היא להביא להפחתה מרבית של סכום התשלומים אותם יצטרך הלקוח לשלם והימנעות מהטלת מגבלות על הלקוח אשר אינן חיוניות להצלחת ההליך. 

במשרדנו אנו מבינים כי מדובר בהליך רגיש המשפיע באופן מהותי על חייו של הלקוח. לכן אנו דואגים להקדיש לכל לקוח את מלוא תשומת ליבנו – אנו מקדישים זמן רב ללמידת כל תיק, מספקים שירות מקיף לאורך כל שלבי הליך פשיטת הרגל ומלווים את לקוחותינו בכל צעד וצעד עד לקבלת ההפטר וסיומו המוצלח של ההליך.

ולסיום נזכיר כי מדובר בתקופה לא פשוטה לכל המעורבים. בדרך כלל הליך פשיטת הרגל מעורר בחייב ובסביבתו רגשות רבים, שכן יש צורך לחשוף מידע אישי, מידע כלכלי ולהתמודד עם הנושים להם חייב החייב כספים. זוהי סיבה נוספת בגינה לא כדאי לצאת לדרך זו לבד, אלא לשכור את שירותיו של עורך דין אמין ומקצועי שילווה אתכם.

עורך דין תעבורה מחיר

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

רשלנות רפואית

מה חשוב לדעת על תביעת רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית היא מצב מורכב היכול להיות בעל השלכות ניכרות על המטופלים ועל בני משפחותיהם. כאשר צוותי רפואה והמוסדות שהם עובדים בהם אינם עומדים בסטנדרט הטיפול המצופה במקצוע, המטופלים עלולים לחוות נזק חמור ואף קטלני. אם אתם חוששים שאתם או האנשים החשובים לכם לא קיבלתם טיפול ראוי בעת הצורך, חשוב שתכירו היטב את הזכויות שלכם ואת הדרך שבה אתם יכולים להגיש תביעה על רשלנות. לפניכם כל הפרטים בנושא.

עורך דין

יתרונותיו של עורך דין פלילי מהמרכז

בחירת עו"ד פלילי יכולה להשפיע באופן משמעותי על תוצאות התיק שלכם. עורכי דין פליליים שבסיסם במרכז, כמו תל אביב, מציעים יתרונות מובהקים מבחינת מומחיותם ונגישותם. בחיבור זה נבחן את היתרונות של שכירת עורך דין פלילי מהמרכז, תוך שימת דגש על הידע המיוחד והנגישות הנוחה שלהם.

חשיפת תפקידם של מזכירות משפטיות: מדריך מקיף

בכל הנוגע למקצוע עריכת הדין, ישנם תפקידים רבים התורמים לתפקוד חלק של משרד עורכי דין. תפקיד אחד כזה הוא תפקיד של מזכירה משפטית. אבל מה זה בעצם מזכירה משפטית ומה הם עושים? במדריך מקיף זה נתעמק בנבכי תפקיד חיוני זה ונשפוך אור על התפקיד החשוב שממלאים מזכירות משפטיות בענף המשפט.

לקביעת פגישה או ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

גירושים

עורך דין גירושין – החשיבות של עוד ואיך תבחרו נכון

מחלוקת בחיי הנישואים יכולה להוביל להחלטה להיפרד. עורך דין גירושין בפתח תקווה הוא הכתובת לפרידה בהתאם לציפיות. עם עורך הדין עוברים על כל הנושאים החשובים בפרידה ובהם מזונות ילדים, משמורת, מזונות האישה, חלוקת רכוש ונוספים. המטרה היא להצליח לעבור לפרק הבא בהתאם לציפיות שלך ולהצליח להתגבר על הבעיות והמחלוקות בצורה הטובה ביותר.

עורך דין

הבנת תפקידו של עורך דין מעצר: הדרכה משפטית בזמנים מטרידים

כאשר עומדים בפני סיטואציה קשה הכרוכה במעצר, ישנה חשיבות מכרעת לפנות להכוונה של עורך דין מעצרים מנוסה. אנשי מקצוע משפטיים אלו מתמחים במתן ייעוץ וייצוג מומחים לאנשים המעורבים בחקירות פליליות או נעצרו על ידי המשטרה.

ניווט במבוך המשפטי: המורכבות של חתונה אזרחית בחול

תכנון חתונת יעד יכול להיות חוויה מלהיבה, אבל כשזה מגיע לניווט בין המורכבות המשפטית של חתונה אזרחית בחו"ל, דברים יכולים להפוך במהירות למכריעים. מהבנת החוקים והדרישות המקומיות ועד להבטיח שהנישואים שלך יהיו מוכרים כחוק בבית, ישנם גורמים רבים שיש לקחת בחשבון. במאמר זה נתעמק בנבכי ארגון חתונה אזרחית לישראלים במדינה זרה ונשפוך אור על המבוך המשפטי בו עלולים להיתקל זוגות.

ויזה – איך בוחרים את הכרטיס הנכון

אחת ההחלטות החשובות שאנחנו צריכים לקחת, בין אם זה באופן אישי ובין אם זה באופן עסקי, היא באיזה כרטיס אשראי להשתמש. בגיל מסוים, בדרך כלל