כל מה שצריך לדעת על הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת הרגל

הליך "פשיטת רגל" הינו הליך משפטי הנועד לסייע לאנשים פרטיים אשר נקלעו לחובות כספיים ולכן הם אינם מסוגלים לשלם את חובותיהם השונים לנושים. משרדנו מסייע לחייבים להגיע להסדרי חוב מקלים, כך שהחייב יוכל לעמוד בתשלומים החודשיים לנושים, ולצד זאת לקיים שגרת חיים ולשקם את מצבו הכלכלי. מטרתו הסופית של ההליך הינה קבלת "צו הפטר" מבית המשפט, כלומר, פטירת החייב מתשלום יתרת החוב כך שהחייב יוכל להמשיך בחייו מבלי שרובצים עליו חובות העבר ובכך לפתוח "דף חדש".

חוק חדלות פירעון

החוק הרלוונטי המסדיר את נושא פשיטת הרגל הינו "חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח- 2018". לחוק 3 מטרות עיקריות:

  • להביא ככל הניתן לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • לסייע לנושים להגדיל את שיעור החוב שיפרע.
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.

בהתאם לחוק, מרגע שניתן לגבי החייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון ועד לסיום ההליכים, חובותיו של החייב לנושיו יוסדרו במאוחד. כלומר, נושה לא יוכל לגבות את חובו מהחייב מחוץ למסגרת הליכי פשיטת הרגל, תוך התעלמות מיתר הנושים. מרגע שנפתחו ההליכים ועד לסיומם ידונו עניינם של כל חובות החייב לנושים יחד בתוך מסגרת הליכי חדלות הפירעון.

הליך פשיטת הרגל מוסדר בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי התשע"ח- 2018 תחת חלק ג': "הליכי חדלות פירעון לגבי יחיד". להליך פשיטת הרגל שלוש מטרות: א. להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי של החייב. ב. להשיא את שיעור החוב שיפרע לנושים. ג. לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי. 

חדלות פירעון של יחיד היא אחד משני המצבים הבאים: 

  1. מצב בו החייב לא יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעון החובות הגיע ובין אם לאו. 
  2. מצב בו סך התחייבויותיו של החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות, עולה על שווי נכסיו.

מרגע שחייב מוכרז כפושט רגל יוסדרו יחסיו של החייב עם נושיו במאוחד, עד לסיום ההליך. מטרתה של הוראה זו היא להביא לכך שהחייב לא יאלץ לבחור בין נושיו, וכן למנוע מן הנושים להפעיל לחצים על החייב במטרה להשפיע עליו לפרוע את חובם קודם. מרגע שהחייב מוכרז כחדל פירעון, כלומר פושט רגל, עליו לפרוע את חובותיו לנושים באופן מרוכז, כך שהכספים שיתקבלו מן החייב יחולקו בין הנושים לפי חלקם בחוב הכללי (לדוגמה: אם החייב חייב לנושה א' 20 ₪, לנושה ב' 50 ₪ ולנושה ג' 30 ₪, אזי מכל סכום שישלם החייב נושה א' יקבל 20%, נושה ב' יקבל 50% ונושה ג' יקבל 30%).

מי יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל?

הגשת בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל יכולה להיות מוגשת על ידי החייב עצמו, על ידי נושה של החייב או על ידי היועץ המשפטי לממשלה. 

מאיזה סכום ניתן להגיש בקשה לפשיטת רגל?

בקשתו של חייב לפתיחה בהליכי חדלות פירעון אשר סכום כל חובותיו גבוה מ- 150,455 ₪ תוגש לממונה על חדלות פירעון. 

בקשתו של חייב שסכום חובותיו נע בין 50,152 ₪ ל- 150,455 ₪ תוגש לרשם ההוצאה לפועל. 

ככלל סכום החוב להגשת בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון לא יפחת מ- 50,152 ₪, אולם רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת צו לפתיחת הליכים ליחיד שסך חובותיו נמוך מ- 50,152 ₪ אם מצא כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

עורכת דין לרשלנות רפואית

היכן יתנהל הליך פשיטת הרגל?

כאשר חובותיו של החייב עולים על 150,455 ₪ עליו להגיש את הבקשה לממונה על פשיטת הרגל. 

כאשר חובותיו של החייב הנמוכים מ- 150,455 ₪ עליו לנהל את ההליך בלשכת ההוצאה לפועל.

במידה והבקשה תוגש על ידי נושה של החייב או על ידי היועץ המשפטי לממשלה ההליך יתנהל בבית משפט השלום, וזאת ללא תלות בסכום החוב.

כיצד מתנהל ההליך?

תחילה יש להגיש בקשה ולקבל מבית המשפט צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. במידה וניתן הצו ימונה לחייב "נאמן" אשר תפקידו לגבש תוכנית לשיקומו הכלכלי של החייב. למשרדינו ניסיון רב בסיוע להשגת תוכנית מקלה אשר מאפשרת לחייבים לעמוד בתשלומים החודשיים תוך שמירה על שגרת חיים. בין מתן הצו לפתיחת הליכים ועד לגיבושה של תוכנית השיקום הכלכלי ייתכן ויוטלו על החייב הגבלות שונות (למשל עיכוב יציאה מן הארץ, עיקול נכסים ועוד). 

לאחר אישור תוכנית השיקום הכלכלי על ידי בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל יינתן צו לשיקום כלכלי, בצו זה יקבע אורכה של "תקופת השיקום הכלכלי", וכן יקבע גובה התשלומים החודשיים בהם יישא החייב. לרוב אורך תקופה השיקום הכלכלי הינו 3 שנים, אולם בית המשפט יכול לקבוע תקופה ארוכה או קצרה יותר בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.

לאחר תום תקופת התשלומים מקבל החייב "הפטר" מבית המשפט, כלומר, יתרת חובותיו שלא שולמו תמחק, והחייב יוכל להמשיך בחייו ולפתוח דף חדש [יש לשים לב כי ההפטר אינו חל על חוב מזונות, תשלומים עונשיים כגון קנסות ותשלומים בגין עבירות פליליות מסוימות].

האם כדאי להיעזר בעורך דין?

אמנם ניתן לפנות להליך זה ללא סיוע משפטי, אולם לדעתנו הדבר אינו מומלץ מכמה סיבות. 

ראשית, מדובר בנושא המעורר רגשות ואמוציות רבים בכל הגורמים המעורבים, ועל כן ישנו חשש כי התנהלותו של החייב או של הגורמים השונים תושפע ממערכת היחסים ביניהם וממשקעי העבר. עורך דין חיצוני המהווה גורם מקצועי יוכל לנהל את ההליך בצורה רגישה, תוך ריחוק מסוים מן הצדדים ובכך להביא לתוצאות הטובות ביותר עבור הלקוח.

שנית, מדובר בהליך אשר עלול להתמשך ולהתארך. למשרד עורכי דין המכיר את הליכי חדלות הפירעון הידע והיכולת להביא לסיומו המהיר של ההליך, דבר המשפיע באופן מידי על יכולתו של החייב לפתוח בדרך חדשה של עצמאות כלכלית.

כמו כן, משרד בעל ניסיון בתחום ידע להגיב להתרחשויות השונות בתיק בצורה שתביא ללקוח את התועלת המקסימלית. כמובן שלכל מקרה יש את המאפיינים הייחודיים לו. לאור ניסיונו הרב לעורך הדין יש את הידע והניסיון אשר יאפשרו לו למצוא את הפתרון המתאים ביותר עבור כל לקוח, ולמעשה לתפור "חליפה משפטית" המיועדת למידותיו של הלקוח. כך למשל עורך הדין יוכל לסייע לחייב להימנע ככל הניתן מהטלת מגבלות עליו אשר אינן נחוצות ומהותיות, ובכך למזער את נזקי ההליך והשפעתם על חיי הלקוח.

ראו גם: איחוד תיקים או פשיטת רגל? מה עדיף?

ולסיכום, קצת עלינו…

משרדנו עוסק בתחום חדלות הפירעון ופשיטת הרגל כבר שנים רבות והינו בעל ניסיון רב בסיוע מוצלח לחייבים בהסדרת חובם בצורה הטובה ביותר. משרדנו מתמחה בהשגת הסדר מקל ללקוח אשר מותאם למצבו הכלכלי ולהכנסתו החודשית. הסדר כזה יכול להביא למחיקה של עשרות אחוזים מן החוב המקורי. מטרתנו היא להביא להפחתה מרבית של סכום התשלומים אותם יצטרך הלקוח לשלם והימנעות מהטלת מגבלות על הלקוח אשר אינן חיוניות להצלחת ההליך. 

במשרדנו אנו מבינים כי מדובר בהליך רגיש המשפיע באופן מהותי על חייו של הלקוח. לכן אנו דואגים להקדיש לכל לקוח את מלוא תשומת ליבנו – אנו מקדישים זמן רב ללמידת כל תיק, מספקים שירות מקיף לאורך כל שלבי הליך פשיטת הרגל ומלווים את לקוחותינו בכל צעד וצעד עד לקבלת ההפטר וסיומו המוצלח של ההליך.

ולסיום נזכיר כי מדובר בתקופה לא פשוטה לכל המעורבים. בדרך כלל הליך פשיטת הרגל מעורר בחייב ובסביבתו רגשות רבים, שכן יש צורך לחשוף מידע אישי, מידע כלכלי ולהתמודד עם הנושים להם חייב החייב כספים. זוהי סיבה נוספת בגינה לא כדאי לצאת לדרך זו לבד, אלא לשכור את שירותיו של עורך דין אמין ומקצועי שילווה אתכם.

עורך דין תעבורה מחיר

השאירו פרטים ונציג יחזור אליכם

איך תובעים תאונת עבודה?

תאונות עבודה הן תופעה שכיחה במקום העבודה. הם יכולים לקרות לכל אחד וכאשר הם עושים זאת, חשוב שתדע מה לעשות. ראשית, עליך להפסיק לעבוד ולספר

ביטוח בריאות

שירותי בריאות הם תעשייה מאוד מסובכת שדורשת הרבה ידע ומומחיות לעבודה. זו הסיבה שביטוח בריאות הוא כל כך חשוב. הרבה אנשים לא מודעים לכך שהם

זכויות רפואיות

כפי שראינו בשנים האחרונות, נעשה שימוש בבינה מלאכותית למטרות שונות. אחד מהם הוא שניתן להשתמש בו כדי לעזור לאנשי מקצוע רפואיים. בינה מלאכותית משמשת כדי

לקביעת פגישה או ייעוץ ללא התחייבות השאירו פרטים

אל תעצרו כאן

יש עוד מה לגלות

זכויות נכים

בעבר אנשים עם מוגבלות הופלו לרעה ואף נשללו מהם זכויות. אבל היום, הם מקבלים יותר ויותר הזדמנויות לשנות את חייהם לטובה. כיום, יותר ויותר אנשים

עריכת זיכרון דברים

רבים סבורים כי חתימה על זיכרון דברים לא תחייב אותם. זיכרון דברים יכול להיות רלוונטי במקרים של עסקאות רכישתת דירה או מכירת דירה, מכירת רכב